Integritetspolicy

1.   Om Atlas Sanitizer och webbplatsen

Atlas sanitizer, organisationsnummer 559232-3710 ("Aktiebolaget Atlas27"), Atlasgatan 1, 113 20 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Atlas sanitizer värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Atlas Sanitizers målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Atlas sanitizer samlar in samt varför och hur Atlas sanitizer behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till Atlas sanitizer angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar Atlas sanitizer in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder våra tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner Webbplatsen menar vi atlassanitizer.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Vissa sidor på Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. Atlas sanitizer är inte ansvarigt för tredje parters verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför ta del av deras respektive integritetspolicyer för deras webbplatser innan några personuppgifter skickas till dem.

2.     Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Atlas sanitizer personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies och andra tekniska lagringsmedel hänvisas till nedanstående avsnitt ”Om Cookies och andra liknande tekniker”.

2.1     Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

På Webbplatsen kan du handla varor direkt från Atlas Sanitizer. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med Atlas Sanitizer. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som Atlas Sanitizers samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
 • köp-, betal- och orderhistorik;
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
 • IP-adress.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • webbplatsen, när du beställer en vara;
 • genom cookies (se mer under avsnittet ”Om Cookies och andra liknande tekniker” nedan).

2.2     Varför behandlar vi dina personuppgifter?

2.2.1    Kunder

Atlas Sanitizer behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Atlas Sanitizers tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorikför att du ska kunna reklamera ett köp.
 • Berättigat intresse: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra Atlas Sanitizers tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.

2.3     Lagring av personuppgifter

Atlas Sanitizer vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

 • Kunder: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att Atlas Sanitizer eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Atlas Sanitizer, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: Atlas Sanitizer sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.

När Atlas sanitizer inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

3.     Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. Atlas Sanitizer kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Atlas Sanitizer även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att Atlas Sanitizer för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att Atlas Sanitizer begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.  Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Atlas Sanitizers behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

4.     Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Atlas Sanitizer använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

 

Om cookies och liknande tekniker på Atlassanitizer.com

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt.

Det finns två typer av cookies. Den ena kallas för session cookies. Den fungerar så att den lagras tillfälligt i din dators minne när du är inne och surfar på sidan, för att sedan försvinna i samband med att du stänger din webbläsare. När du surfar runt på Atlas sanitizers webbplats så används session cookies i exempelvis formulär. Det innebär att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan måste backa tillbaka en sida. På så sätt slipper du fylla i alla dina uppgifter igen.

Den andra typen av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator. Den använder vi oss av bland annat för att göra det enkelt för dig när du återbesöker atlassanitizer.com. Det innebär att sådant som din varukorg och din senast gjorda inloggning sparas, för att du inte ska behöva fylla i sådant på nytt nästa gång du besöker hemsidan. 

LocalStorage är en teknik som liknar cookies på många sätt, dock med några skillnader. LocalStorage-data har till exempel ingen specificerad livslängd, utan raderas först via programmerad funktion på webbplatsen i fråga, när webbplatsbesökaren aktivt raderar sådan data från sin webbläsare eller när webbläsaren utan webbplatsbesökarens aktiva handling rensas på sådan data.

Det främsta syftet med vårt användande av cookies och liknande tekniker är att möjliggöra handel i vår webbutik och underlätta analyser av trafiken på vår webbplats. Våra cookies och liknande tekniker används till exempel för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra besöksflöden, något som kan hjälpa oss att inte bara bibehålla, utan också att förbättra den service vi erbjuder våra besökare. Vi sparar även information om bland annat vilka sidor på vår webbplats och i vår webbutik som du besökt. 

Våra cookies och liknande tekniker är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies och liknande tekniker.